Telefon-ikon013-14 11 22

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Tandvårdsteam Solmells integritetspolicy för vår webbplats www.teamsolmell.se förklarar för dig hur uppgifter samlas in och behandlas om du besöker vår webbplats.

Avsnittet nedan förklarar vilka typer av uppgifter vi kan komma att samla in och för vilket syfte samt hur länge uppgifterna samlas.

 

Tidbokning

Du kan kontakta oss och boka tid via e-post eller telefon. För att vi ska kunna ha dessa tjänster måste vi samla in uppgifter om dig, namn, e-post adress och telefonnummer. Dina kontaktuppgifter spara i klinikens digitala journalsystem, Alma Soft, enligt bestämmelser i patientdatalagen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

 

Insamling av webbstatistik

När du besöker vår hemsida www.teamsolmell.se samlar vi in standardloggar som innehåller nätidentifierare och tidsloggar via Google Analytics. Tandvårdsteam Solmell vill veta hur många som besöker webbplatsen. Loggarna avidentifieras direkt.

Cookie

Detaljer

Utgångsdatum

Cookie-information

Den här cookien använder vi för att se om du har godkänt cookieinformationen som visas första gången du besöker vår webbplats.

Cookie_notice_accepted =

Inget utgångsdatum

Google analytics

Dessa cookies placeras av vårt analysverktyg Google Analytics och används för att samla in information om hur våra besökare använder vår webbplats. Vi använder informationen för att förbättra sidan. Dessa cookies kan inte identifiera dig, de samlar in information i anonym form som skickas till och lagras hos Google på servrar i USA i enlighet med deras rutiner för integritetsskydd. Läs mer på Google Analytics dataskyddspolicy.

_utma = 2 år

_utmb = 30 minuter

_slut på browser seession

_utmz = 6 månader

_utmv = 2 år

 

Kommunikation via sms eller e-post

Tandvårdsteam Solmell kommunicerar via e-post, telefon och sms i informationssyfte. Vi kan använda dessa kanaler i marknadsföringssyfte om vi får ditt godkännande. Om vi påbörjar marknadsföring via dessa kanaler kan du när som helst meddela oss att du inte längre vill ha vårt utskick genom att meddela oss via info@teamsolmell.se

 

Var behandlar vi dina uppgifter

Vi strävar efter att bearbeta dina uppgifter inom EU.

 

Dina rättigheter

Du:

  • kan begära ut en kopia på de uppgifter vi hanterar om dig.
  • har rätt att få ändrat eller kompletterat uppgifterna om dig
  • har rätt att bli raderad men vården lyder under patientdatalagen och det är IVO som hanterar dessa frågor

 

Personuppgiftsansvarig på Tandvårdsteam Solmell är: Sara Fridell

Du kan kontakta oss på: info@teamsolmell.se

Integritetspolicyn uppdaterad 2020-11-09

/